Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Veiligheid - Cameratoezicht

Cameratoezicht

Op locaties van Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Deze dient voor:

1. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers;
2. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, waaronder mede is begrepen het weren van ongewenste bezoekers;
3. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
4. het vastleggen van incidenten.

Het reglement cameratoezicht is opvraagbaar bij het secretariaat.