Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Cultuurkaart

Cultuurkaart/CJP-pas

We vinden het belangrijk dat jongeren zich in het voortgezet onderwijs kunnen ontwikkelen op cultureel vlak. Al onze leerlingen krijgen de kans om via de CJP-pas kennis te maken met allerlei vormen van cultuur. Denk daarbij o.a. aan musea, theaters, bioscopen, musicals en festivals.

Elke leerling krijgt elk schooljaar een CJP-pas op naam, met € 5,00 tegoed. Dit tegoed is te besteden aan diverse doeleinden. Het geeft vrije toegang of korting op heel veel culturele activiteiten.

Voor leerlingen met het examenvak CKV in hun lespakket is er € 15,00 per jaar te besteden aan culturele activiteiten. De leerlingen bezoeken dan veelal klassikaal culturele activiteiten.

Klik hier voor meer informatie