Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Stg. Leergeld/Ondersteuningsfonds

Stichting Leergeld

In Deurne is de Stichting Leergeld actief. Deze stichting wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Leergeld-ondersteuning is er niet voor iedereen. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan ouders een relatief laag inkomen hebben. Ook moeten ouders woonachtig zijn in de gemeente Deurne.  De stichting kan bijdragen bij activiteiten  op gebied van sport en cultuur, maar ook bij schoolreisjes, excursies, aanschaf fiets of computer. Voor de kosten die daarmee samenhangen stelt de stichting middelen beschikbaar. Stichting Leergeld is bereikbaar op dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.30 uur. De stichting is gehuisvest in  ruimte B40 van het gemeentehuis. Bezoekers hoeven zich niet te melden via de balie van het gemeentehuis, maar kunnen gebruik maken van een zijingang van het gemeentehuis, aan de Oude Martinetstraat 2. De stichting is telefonisch bereikbaar via tel. 06-28137224. U kunt ook contact opnemen via e-mail: info@leergelddeurne.nl of internet www.leergelddeurne.nl. Schroom niet om contact op te nemen en informatie te krijgen. Aanvragen worden in zeer grote vertrouwelijkheid behandeld. Bent u woonachtig buiten de gemeente Deurne, dan kunt u informeren bij de Stichting Leergeld in uw eigen woonplaats.

Ondersteuningsfonds

Binnen IVO-Deurne bestaat een ondersteuningsfonds. Ouders die activiteiten uit de lijst ouderbijdrage niet (volledig) zelf kunnen betalen, kunnen op dit fonds een beroep doen. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • Alleen activiteiten uit de lijst Ouderbijdrage, zoals vastgesteld door de MR, komen in aanmerking;
  • De ouder betaalt een eigen bijdrage. Een basisbedrag van € 25 + 10 % van het gevraagde bedrag boven € 25;
  • Een chromebook wordt niet bekostigd maar alleen in bruikleen gegeven. De chromebook blijft eigendom van de school, mag ook thuis gebruikt worden en wordt op het einde van het schooljaar (of eerder bij het verlaten van de school) weer ingeleverd. Er geldt een bruikleenvergoeding van € 25 per schooljaar; een aanvraag kan éénmaal per schooljaar worden ingediend en wel vóór 1 december van het schooljaar. Een chromebook wordt pas in bruikleen gegeven nadat de eigen bijdrage is betaald. Daarna wordt de chromebook overhandigd;
  • Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door invullen en inleveren van het aanvraagformulier.
    Klik hier voor het formulier.

Het fonds keert geen geld uit. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, meldt de ouder zich bij de Stichting Leergeld. De Stichting voert een inkomenstoets uit. De uitslag daarvan bepaalt of het ondersteuningsfonds wel of niet kosten voor zijn rekening neemt. Een folder van deze Stichting is bij IVO-Deurne verkrijgbaar.