Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Visie en Schoolplan

Visie en Schoolplan

IVO-Deurne streeft er naar een instelling te zijn die alle leerlingen van Deurne en directe omgeving thuisnabij onderwijs op maat biedt. Vanuit deze gedachte hebben we ons schoolplan geschreven. Hierin zijn onze ambities en speerpunten voor de komende jaren (2016-2020) vastgelegd.

We hebben onze missie in een viertal punten samengevat:
1. Alle leerlingen uit Deurne en omgeving op een zo hoog mogelijk niveau competent maken voor de meest geschikte vervolgopleiding of baan.
2. Ontwikkeling van een zo hoog mogelijke kwaliteit van ons onderwijs en ons personeel.
3. Vanuit onze identiteit een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen tot een goed burger van deze maatschappij.
4. Alle betrokkenen binnen en buiten de Instelling tevreden stellen met ons onderwijs.

Het schoolplan is een dynamisch document. Het zal door voortschrijdend inzicht van alle betrokkenen en door allerlei maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen binnen en buiten de school worden beïnvloed en daar waar nodig worden aangepast. De kernwaarden van IVO-Deurne en de deelscholen hebben we samengevat in posters. Deze hangen op zichtbare plekken in de school.

Klik hier voor het schoolplan IVO-Deurne 2016-2020
Klik hier voor de kernwaarden van IVO-Deurne en onze deelscholen