Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Sponsoring

Sponsoring

De school accepteert alleen dan financiële ondersteuning, zolang daaruit geen verplichtingen voortvloeien voor de onderwijsinhoud en leerlingen of ouders geen gevolgen ondervinden. Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat gedragsregels bevat, ligt het instellingssecretariaat ter inzage en is te downloaden van de website www.omo.nl.