Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Veiligheid - Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

IVO-Deurne heeft een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Hierbij gaat het o.a. om:

  • Het ontruimingsplan
  • Opleiding bedrijfshulpverleners
  • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
  • De jaarlijkse ontruimingsoefening.

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:

  • Preventieve maatregelen/controles;
  • Alarmeren en evacueren van personen uit de (school)gebouwen;
  • Het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig oefeningen. Indien u vragen heeft over de BHV-organisatie dan kunt u deze stellen aan het BHV hoofd van de locatie.