Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Verzuimbeleid - Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim

Verlof vragen
Verzoeken voor regulier verlof worden tijdig door de leerling d.m.v. een schriftelijk verzoek van de ouders ingediend bij de opvangbegeleider/kerngroepleider.
De vakdocenten noteren iedere les de namen van de afwezige leerlingen in onze absentenregistratie. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de leerling de volgende dag opgeroepen door de kerngroepleider en er wordt naar de reden van afwezigheid gevraagd. Ook de ouder(s)/verzorger(s) worden hierbij betrokken. In alle gevallen van ongeoorloofd verzuim wordt een straf opgelegd, met als mogelijkheid een schorsing. Gelukkig mogen wij vaststellen dat de problematiek van het ongeoorloofde verzuim op onze deelscholen slechts zeer incidenteel voorkomt. In de betreffende gevallen zijn er goede contacten met de gemeentelijke leerplicht-ambtenaren.

Het Openbaar Ministerie onderscheidt drie soorten spijbelen:

Bij luxe verzuim, het ‘op vakantie gaan buiten schoolvakanties’, kan een ouder rekenen op een boete per kind per verzuimde dag. Bij meer dan twee weken luxe verzuim of bij herhaling moet een ouder voor de rechter verschijnen. In de wet wordt een uitzondering gemaakt voor ouders die kunnen aantonen dat zij vanwege hun beroep juist niet in de schoolvakanties weg kunnen. Een voorbeeld hiervan is een ouder die in de horeca werkt (een restaurant aan zee of een hondenpension, dat elke vakantie opvang biedt).

Bij signaalverzuim, spijbelen dat verband houdt met problemen op school of thuis, wordt de leerplicht-ambtenaar ingeschakeld om een oplossing te zoeken. De leerplichtambtenaren in onze regio hebben gekozen voor een lik-op-stukbeleid. Jongeren die veelvuldig spijbelen (tot een maximum van 10 dagdelen over een periode van 4 weken) of veelvuldig te laat in de les komen, kunnen door  een leerplichtambtenaar voor een taakstraf naar Bureau Halt worden gestuurd. Een ochtend of een middag spijbelen staat voor twee uur werken in de vrije tijd van de jongeren, bijvoorbeeld afwassen in de keuken van een verzorgingstehuis of  plantsoen-werkzaamheden. Bij zwaarder spijbelgedrag komen politie en justitie in beeld. Gezamenlijk wordt geprobeerd om te voorkomen dat een jongere zonder diploma de school verlaat en/of vervalt in crimineel gedrag.

Bij absoluut verzuim, gaat het om leerplichtigen die helemaal niet bij een school staan ingeschreven. Als dat het geval is, kan ouders een straf worden opgelegd in de vorm van een fikse boete en een eventuele celstraf.