Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Verzuimbeleid - Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Onze deelscholen kennen een nauwgezet systeem van absentencontrole. Verzoeken voor regulier verlof behoren tijdig schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) ingediend te worden bij de kerngroepleider. Die kan zonder meer verlof geven voor: bruiloft of begrafenis (eerste- en tweedegraads, d.w.z. ouder(s)/verzorger(s), broer, zus, opa, oma, oom en tante). Meer informatie over geoorloofd en ongeoorloofd vakantieverlof vindt u in de brochure.

Bij de planning van gezinsvakanties dienen de ouders zorgvuldig rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders schriftelijk aan de deelschoolleider verzoeken van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt ook voor (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties (een dag eerder op vakantie gaan of een dag later terugkomen). Bij twijfel aan een ziekmelding moet een doktersverklaring overlegd kunnen worden.
De formulieren voor de aanvraag van verlof vindt u op de website bij elke deelschool onder het kopje Actueel – Formulieren.