Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Studiefinanciering

Studiefinanciering

Als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het volgen van onderwijs voor leerlingen verstrekt de overheid, indien nodig, toelagen in diverse vormen. Deze regelingen worden uitgevoerd vanuit Groningen door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor leerlingen van IVO-Deurne is alleen van belang de regeling Tegemoetkoming scholieren.
Je wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs. Vanaf deze leeftijd gaan er enkele financiële zaken veranderen. Je ouders ontvangen geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer. Daarvoor in de plaats kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Je moet deze tegemoetkoming aanvragen drie maanden voordat je 18 wordt via www.duo.nl. Deze tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. De basistoelage is voor iedereen hetzelfde, de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de wettelijke vertegenwoordiger en zijn/haar partner.