Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Kleding

Kleding

Lichamelijke Opvoeding

De gymlessen zijn een in- en ontspannende onderbreking van de andere lessen. De leerlingen dragen een sporttenue zoals afgesproken op de deelschool. Gymschoenen mogen geen strepen op de vloeren van de gymzalen achterlaten. Het is verstandig de gymkleding van een merkteken of naam te voorzien. De gymkleding dient in een aparte tas mee naar school gebracht te worden. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de gymlessen. De sectie LO is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of diefstal van sieraden of andere waardevolle spullen.

Beroepsgerichte vakken

Praktijkonderwijs De Sprong en de VMBO-deelscholen hebben een opleiding met een beroepsvoorbereidend karakter. Er kunnen strenge eisen gesteld worden aan de kleding bij de beroepsgerichte vakken. Per sector/afdeling kan door de school  bedrijfskleding worden voorgeschreven. Richtlijnen voor aanschaf en gebruik worden  bij de beroepsgerichte vakken zelf gegeven.