Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Een algemene, vrijwillige ouderbijdrage komt in de Instelling niet voor. Wel worden aan ouders, na afstemming in de MR, activiteiten en diensten voorgelegd. Denk daarbij aan excursies of buitenschoolse activiteiten. Door middel van een contract geven ouders aan van welke activiteiten en diensten men gebruik wil maken. Dat gebeurt aan het begin van elk schooljaar. Op basis daarvan vindt facturatie plaats.

Klik hier voor een overzicht van de kosten per deelschool.