Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Actueel - Magister

Magister

In Magister worden de leerlinggegevens bijgehouden. Ook de cijfers en de eventuele afwezigheid van leerlingen staan hierin vermeld. Ouders en leerlingen hebben een aparte toegang tot Magister.

Om direct  naar Magister te gaan, klik hier.

Heeft u problemen met de toegang tot Magister, stuurt u dan een mailtje naar helpdeskmagister@ivo-deurne.nl met daarin het probleem.

Beveiligingsmaatregelen

Als u gebruik maakt van Magister in de mobiele browser of de Magister-App, dan worden bij een reset of wijziging van het wachtwoord de actieve sessies op het mobiele apparaat niet beëindigd. Het is dus mogelijk dat de mobiele browser of Magister-App nog gebruikt kunnen worden als u reeds ingelogd bent (vinkbox ‘ingelogd blijven’ staat aan).

Voor normaal gebruik is dit geen probleem. Maar wilt u bij verlies of diefstal van uw mobiele apparaat de applicatiebeheerder van uw school inlichten? Hij is in staat de actieve sessie te beëindigen ter voorkoming van onrechtmatig gebruik.

Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om het gebruik van een nieuw wachtwoord ook automatisch af te dwingen op uw mobiele apparaten. Zodra deze oplossing beschikbaar komt wordt u geïnformeerd en vervalt bovenstaande maatregel.

U kunt zelf de volgende maatregel treffen om onrechtmatig gebruik van Magister te voorkomen:

1. Rust de telefoon uit met een toegangscode, fingerprintscan of patroon.
2. Installeer functionaliteit om in geval van diefstal of verlies het mobiele apparaat op afstand te kunnen blokkeren of wissen.
3. Gebruik de vinkbox ‘ingelogd blijven’ in de mobiele browser niet.