Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Zorg en begeleiding - Vormen van begeleiding

Vormen van begeleiding

Leerlingbegeleiding bestaat uit diverse activiteiten die tot doel hebben de leerling te ondersteunen in zijn ontwikkelingsproces en hem te begeleiden bij het leerproces, te begeleiden bij de studie- en beroepskeuze en hem specifieke, persoonlijke begeleiding te geven, indien nodig. De begeleiding vindt binnen onze school plaats op verschillende niveaus van zorg:

Zorgniveau 1 - Begeleiding door de klassenmentor. Lees meer.
Zorgniveau 2 – Begeleiding door het Zorg- en Adviesteam. Lees meer.

Interne rebound
Het is mogelijk dat leerlingen tijdelijk uit het regulier onderwijs geplaatst worden in de intern rebound met het doel binnen een zo’n kort mogelijke periode weer terug geplaatst te worden in het reguliere onderwijs.

Leerlingbegeleiding en LWOO
Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die het niveau van een bepaalde leerweg in het Vmbo aankunnen, maar extra ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk het diploma te halen. Er wordt voor deze leerlingen extra begeleiding georganiseerd. De begeleiding richt zich veelal op het herstellen en versterken van het gevoel van eigenwaarde en het vergroten van het zelfvertrouwen. Ook wordt specifiek gekeken naar de problematiek.

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen van IVO-Deurne kunnen gedurende het schooljaar externe huiswerkbegeleiding volgen. Dit wordt verzorgd door Check5 Studiekring. Onze samenwerking met Check5 Studiekring heeft voor u een aantal voordelen:

  • Locatie: de leerlingen volgen de huiswerkbegeleiding/bijles in het Alfrinkcollege.
  • Korte lijnen: de studiebegeleiders van Check5 Studiekring kunnen direct met de docent(en) van uw kind afstemmen, zodat zij uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
  • Ouderlogin: u kunt als ouder de voortgang van de begeleiding/bijles volgen via een inlog in het studievolgsysteem.

Indien u interesse heeft in huiswerkbegeleiding of bijles voor uw kind, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Check5 Studiekring. (telefoon: 0493-745181/mail: info@check5.nl). Zij zullen u graag verder van dienst zijn.