Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Zorg en begeleiding - Visie

Visie

Voor leerlingen die overstappen van de basis-school naar het voortgezet onderwijs, is het een grote stap om te wennen aan de nieuwe omgeving,  een andere onderwijsvisie maar ook aan de nieuwe leerlingen uit de regio en de vele docenten waarvan ze les krijgen. Dit vraagt om begeleiding.
De docent en m.n. de mentor speelt hierin een grote rol. Hij is de spil en het eerste aanspreekpunt als er zich problemen voor doen. Zij dragen zorg voor een pedagogisch klimaat waarin iedere leerlingen zich veilig voelt en en waar respect en zorg voor elkaar de belangrijkste waarden zijn.
Daarnaast zijn er leerlingen die extra zorg en socaal-emotionele begeleiding nodig hebben. Hiervoor zijn specialisten aanwezig. Voor extra zorg kan er een beroep gedaan worden op het Zorg- en Adviesteam.