Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Identiteit

Identiteit

IVO-Deurne is een katholieke school. Leerlingen komen in contact met de joods-christelijke traditie, dit in samenhang met andere levensvisies. In en buiten de lessen helpen leerlingen en medewerkers elkaar bij het zoeken naar antwoorden op belangrijke levensvragen, zo mogelijk in de geest van de joods-christelijke traditie. Leerlingen die vanuit een andere traditie zijn opgegroeid, zullen zich gerespecteerd voelen.

Naast goed onderwijs wil de school maatschappelijke en levensbeschouwelijke vorming bieden, die leerlingen in staat stelt op een verantwoorde manier hun leven in te richten, respectvol om te gaan met anderen en zich in te zetten voor een betere wereld. In de dagelijkse schoolpraktijk wordt geprobeerd het geloof zichtbaar te maken in hulpvaardigheid, belangstelling voor elkaar en respect voor anders-denkenden. Vanuit deze waarden wordt gezocht naar oplossingen voor spanningen en conflicten om elkaar op kritieke momenten niet te verliezen.